Przewóz zwłok z zagranicy staje się coraz bardziej powszechnym problemem wśród naszych rodaków. Przyczynami tego są obecna sytuacja związana z pandemią Covid-19, a także ogólna mobilność Polaków i działalność Polski w ramach Unii Europejskiej.

Międzynarodowy transport zmarłych nie jest związany ze skomplikowanymi procedurami, a także nie wymaga znajomości prawa czy obcego języka. W tym trudnym momencie najlepiej zwrócić się do zakładu pogrzebowego. Większość z nich profesjonalnie zajmie się sprowadzeniem ciała naszego bliskiego z zagranicy.

Zorganizowanie transportu ciała z zagranicy składa się dwóch podstawowych etapów. Po pierwsze trzeba dopełnić wszelkich związanych z tym formalności oraz dostarczyć stosowne dokumenty. W drugiej kolejności należy zająć się już samym przewozem zwłok.

Na samym początku należy wystąpić o zgodę na pogrzeb do starosty lub prezydenta miasta, w którym zmarły docelowo ma zostać pochowany. Kiedy już taki dokument otrzymamy, przedstawiamy go do konsulatu polskiego w państwie, w którym doszło do zgonu. Jeżeli konsul wyrazi zgodę (która jest płatna) na przewóz zwłok z zagranicy do kraju, w którym ma zostać pogrzebany zmarły, można rozpocząć organizowanie transportu. Tym najlepiej zajmie się profesjonalny zakład pogrzebowy.

Należy pamiętać, iż międzynarodowy transport zmarłych z zagranicy wymaga również zgody organu sanitarno-epidemiologicznego. Taką zgodę należy uzyskać w miejscu, z którego zwłoki będą przewożone.

Przewóz zwłok z zagranicy jest regulowany bardzo restrykcyjnymi przepisami, co jest kolejnym powodem, dla którego najlepiej zlecić do doświadczonym zakładom pogrzebowym, które dysponują odpowiednimi do tego środkami transportu.

Koszty związane z formalnościami i transportem zwłok różnią się w zależności od kraju. Oszacowane w przybliżeniu kwoty można sprawdzić w Internecie. Duży wpływ na cenę będzie miał też zakład pogrzebowy, który zostanie wybrany, gdyż każdy ma własny, indywidualny cennik.

Przewóz zwłok z zagranicy w czasie pandemii Covid-19

W obliczu pandemii Covid-19 w Polsce wprowadzono zakaz sprowadzania do kraju zwłok w postaci innej niż prochy. Rozporządzenie, które stanowi ów przepis, zostało ustanowione 2 maja 2020 roku przez Radę Ministrów i obowiązuje do odwołania.
Rozporządzenie zostało wydane zgodnie z ustanowieniami o ograniczeniach, nakazach i zakazach wprowadzanych w związku ze stanem pandemii w Polsce. Zwłoki sprowadzone do kraju muszą najpierw zostać poddane kremacji bez względu na to czy zmarły był zarażony wirusem Covid-19 czy nie.