Zapotrzebowanie na usługi alpinistyczne wzrosło znacznie w przeciągu ostatniej dekady. Związane jest to przede wszystkim z powstawaniem nowych, wysokich budynków. Budynki te to nierzadko przeszklone biurowce, których powierzchnie wymagają regularnego czyszczenia. Musi być ono wykonane najczęściej od zewnątrz przy użyciu lin i specjalnych platform, wymaga więc zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników potrafiących poruszać się w niebezpiecznych warunkach.

Kwalifikacje te zdobywa się na kursie organizowanym przez państwową jednostkę. Przejście szkolenia jest niezbędnym warunkiem, by móc starać się o pracę w tej branży. Większość osób, które wykonują pracę tego rodzaju to pasjonaci wspinaczki i alpinizmu. Zdarzają się osoby służące w służbach ratownictwa górskiego lub speleolodzy.

Jednak zdobycie odpowiednich umiejętności w zakresie wspinaczki nie powoduje jeszcze, że można stać się wszechstronnym pracownikiem. Niezwykle ważne są także kwalifikacje techniczne. Praca na wysokości to nie tylko usługi związane z myciem powierzchni biurowców, ale też remonty i naprawy, które bywają bardzo skomplikowane i wymagają fachowej wiedzy i umiejętności. Wiele zleceń obejmuje proste czyszczenie szyb czy odśnieżanie. Jednak najlepiej płatne i wymagające większych kompetencji usługi wysokościowe wiążą się z naprawami urządzeń elektrycznych, z obróbką elementów stalowych przy wykorzystaniu specjalnych narzędzi, jak i z pracami wykończeniowymi oraz remontami budowlanymi.

Firmy alpinistyczne poszukują często spawaczy, którzy potrafiliby wykonywać zadania polegające choćby na montażu konstrukcji metalowych i naprawach dachów oraz położonych wysoko przęseł hal i magazynów. Zawód alpinisty wysokościowego jest dochodowy pod warunkiem, że umiejętność wspinaczki zostanie połączona z innymi ważnymi kompetencjami budowlanymi i naprawczymi.